👋 Welcome to START 2023 Pärnu
Tournament Staff
Tabulation: Lauri Leas
Organisation: Eesti Väitlusselts
Adjudication: Karl Enrik Kriis