👋 Welcome to Eesti Meistrivõistlused 2023 EST
Tournament Staff
Tabulation: Ann Tarkin
Organisation: Eesti Väitlusselts
Adjudication: Joosep Tiks