👋 Welcome to Eesti Meistrivõistlused 2024 EST
Tournament Staff
Tabulation: Ann Tarkin
Organisation: Eesti Väitlusselts
Adjudication: Siim Ruul, Karl-Enrik Kriis