👋 Welcome to Põhikoolide Eesti meistrivõistlused 2023 RUS
Tournament Staff
Tabulation: Anastassia Umrihhina
Organisation: Eesti Väitlusselts
Adjudication: David Rozenblit