👋 Welcome to Põhikoolide Eesti meistrivõistlused 2023 EST
Tournament Staff
Tabulation: Ann Tarkin
Organisation: Eesti Väitlusselts
Adjudication: Oskar Samuel Rebane