👋 Welcome to Põhikoolide Eesti Meistrivõistlused 2024 EST
Tournament Staff
Tabulation: Helen Haamer
Organisation: Eesti Väitlusselts
Adjudication: Ellinor Sutt